Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
tuotearkisto

FINLUX on Suomen ensimmäinen hiilineutraali televisio.

Finluxin arvot ovat suomalaisuudessa ja Suomen luonnossa. Tiedostamme vastuumme ilmastonmuutoksesta ja maapallon tulevaisuudesta ja pyrimme jatkuvasti tehostamaan tuotteidemme ympäristöystävällisyyttä niin tuotannon kuin logistiikankin saralla. Laadukkaiden tuotteidemme käyttöikä on erittäin pitkä, mikä vähentää osaltaan elektroniikkajätteen syntymistä.

 

1.11.2019 alkaen Finlux televisioiden tuotannon, kuljetusten, varastoinnin, jakelun ja kierrätyksen hiilidioksidipäästöt on kompensoitu. Maahantuoja Bat.Power Oy raportoi kuukausittain CO2esto Oy:lle markkinoille saatettujen Finlux televisioiden kokonaispainon pakkausmateriaaleineen, jonka perusteella CO2esto ostaa pois markkinoilta EU:n suurimmille hiilidioksidin päästäjille (esimerkiksi tehtaille ja voimalaitoksille) pakollisia päästöoikeuksia. Näin toimimalla hiilidioksidipäästöt vähenevät Euroopassa luotettavasti ja valvotusti.

 

1.1.2021 alkaen kompensoimme Finlux televisiot hiilineutraaleiksi istuttamalla hiilinielumetsiä Suomeen yhteistyössä kotimaisen Reforest Oy:n kanssa. Tämä on loistavaa kotimaista yhteistyötä hiilijalanjäljen kompensoinnille. Lue Reforest hiilinieluista lisää tästä >>

 

Maantie- ja
merikuljetukset

Finlux televisioiden maa- ja merikuljetusten päästöt arvioitiin käyttäen tonniperusteisia päästökertoimia (teknologian tutkimuskeskus VTT Oy). Tarkastelussa huomioitiin myös paluumatkojen osuudet arvioimalla niille täyttöasteet.

 

Tuotanto

Tuotannon ympäristövaikutukset arvioitiin valmistajan ympäristöraportin perusteella. Tuotannon arvioissa otettiin huomioon polttoaineet, muu energia, komponentit, jätteet, koneet ja laitteet sekä työ- ja liikematkat.

 

Kierrätys

Kierrätyksen osuus elinkaaren hiilidioksidipäästöistä osoittautui pieneksi, mutta hyödyt ympäristön kannalta ovat merkittävät niin materiaalien hankinnan hiilidioksidipäästöjen kuin muidenkin ympäristövaikutusten osalta.

 

Varastointi ja jakelu

Varastoinnin ja jakelun osalta huomioitiin sähkön ja lämmön kulutus, jatkokuljetukset sekä Finlux televisioiden maahantuojan työntekijöiden kodin ja työn väliset matkat.

 

Reforest:
Miten Reforest toimii?

Päästöjen kompensoinnilla tarkoitetaan sitä, että kumotaan omasta toiminnasta aiheutuneet hiilidioksidipäästöt vähentämällä tai sitomalla omia päästöjä vastaava määrä jossain muualla. Päästökompensaation keinoja on monenlaisia, esimerkiksi suoaluiden ennallistaminen tai metsän kasvattaminen.

Reforest kompensoi yrityksen päästöt istuttamalla uutta, lisäyksellistä metsää kaupunkien ja kuntien jättömaille. Jokainen metsään istutettu puu tarvitsee hiilidioksidia ilmakehästä voidakseen kasvaa. Metsitys on useiden lähteiden mukaan tehokkain tapa hiilidioksidipäästöjen poistamiseksi.

 

CO2 Esto Oy:
Miten CO2-päästöleikkuri™ toimii?

CO2-päästöleikkuri™ -palvelu hyödyntää Euroopan-laajuista viranomaisten tarkasti valvomaa EU ETS – päästökauppajärjestelmää.

EU ETS on Euroopan ilmastopolitiikan kulmakivi ja siihen kuuluu noin 11 000 Euroopan suurinta päästölähdettä. Kattavan valvonnan, todennettavuuden ja läpinäkyvyyden lisäksi olemme valinneet EU ETS -järjestelmän muiden vapaaehtoisten järjestelmien sijaan, koska EU ETS:ssä ostamamme päästöoikeudet estävät päästöjen synnyn eivätkä ainoastaan kompensoi syntynyttä päästöä esimerkiksi investoinneilla puhtaampaan tuotantoon. Näin ensisijainen tarkoitus, eli CO2-päästöjen estäminen, toteutuu varmasti.